Vraagt de CHE onterecht verplichte eigen bijdrage van studenten?

Veel hogescholen vragen naast het collegegeld een verplichte eigen bijdrage van studenten. Ook de Christelijke Hogeschool Ede vraagt van haar studenten jaarlijks een eigen bijdrage die kan oplopen tot 205 euro, afhankelijk van de opleiding. Deze bijdrage wordt gebruikt om studiematerialen en excursies te bekostigen. Dit is tegen de wil van Minister Bussemaker in, die vindt dat scholen genoegen moeten nemen met het collegegeld en lumpsum, een vast bedrag dat scholen van de overheid krijgen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) melden dat hogescholen en universiteiten die de regels overtreden streng moeten worden aangesproken. Als ze de eigen bijdrage niet afschaffen of geen gratis alternatief bieden, dreigen de studentenorganisaties zelfs naar de rechter te stappen om hun gelijk te halen.

Uit een brief van voormalig minister van onderwijs Plasterk blijkt echter dat er gevallen zijn waarin een eigen bijdrage van studenten mag worden gevraagd. Zo mogen de kosten van studiematerialen en boeken worden doorberekend aan studenten, maar alleen als de studenten daarmee instemmen. Studenten mogen hier dus niet toe verplicht worden. Dat geldt ook voor excursies die niet door de school betaald worden.

Ook mag een school een bijdrage vragen voor het gebruik van studiematerialen of abonnementen waarin studenten zelf niet kunnen voorzien, oordeelde de rechtbank in Den Bosch in 2014. Het ging daar over de eigen bijdrage die van studenten gevraagd werd voor voedselpractica. Omdat het gebruikte voedsel voor de studenten een maaltijd vervangt mogen de kosten van de ingrediënten worden doorberekend.

In alle gevallen moet de school aan studenten duidelijk maken hoeveel de eigen bijdrage is en wat ermee bekostigd wordt. In de praktijk blijkt echter dat scholen de eigen bijdrage automatisch afschrijven, zonder studenten hiervan op de hoogte te stellen.

Pieter Oudenaarden, lid van de raad van bestuur van de CHE, legt uit waarom de CHE een eigen bijdrage van studenten vraagt. “We mogen publiek geld alleen gebruiken om aan de wettelijke verplichtingen die aan een opleiding zijn verbonden te voldoen. De eigen bijdrage gebruiken we om iets extra’s toe te voegen. De eigen bijdrage is de slagroom op de taart.” Wel vindt hij het belangrijk dat ook de CHE zich aan de regels houdt. “Als bestuur denken we dat we weten wat de regels zijn, maar de vraag is of ze in de praktijk worden nageleefd. Dat zijn we nu aan het controleren.” Ook geeft hij aan dat de eigen bijdrage uitlegbaar moet zijn, niet alleen naar de hogeschoolraad toe, maar ook naar de studenten toe.


Door: Arie van der Spek
Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen van Nieuwsvallei.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.