‘Nog meer druk op het hoger onderwijs?’

Er moet een strengere selectie voor de toelating op hogescholen en universiteiten komen, schrijft de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie in een rapport. Als scholen bij binnenkomst strengere eisen stellen zouden er later minder studenten stoppen met hun studie.

De adviesraad vindt ook dat scholen anders betaald moeten worden. Nu krijgt een studie namelijk betaald per student en dit zorgt ervoor dat het voor een school belangrijk is om zoveel mogelijk studenten aan te trekken. Op dit moment doen de Nederlandse hogescholen en universiteiten het heel goed op de wereldranglijst. Als scholen niet snel maatregelen nemen gaat daar volgens de raad snel verandering in komen.

Hogescholen en universiteiten moeten zich onderscheiden

Door selectie toe te passen aan het begin van een opleiding zou de studie-uitval moeten worden teruggedrongen. Soms stopt meer dan een derde van de eerstejaars van een opleiding , omdat ze de verkeerde opleiding hebben gekozen. Onderwijsinstellingen moeten zich beter onderscheiden door te selecteren op studenten met specifieke talenten. Nu onderscheiden hogescholen en universiteiten zich te weinig van elkaar, vindt de raad.

Het loopt ook niet lekker tussen de opleidingen en de banen die de arbeidsmarkt te bieden heeft. Er is een overschot aan afgestudeerden in studies als taal en cultuur of gedrag en maatschappij. Deze afgestudeerden kunnen lang niet allemaal een baan op niveau vinden. Er is juist een tekort aan mensen met een diploma aan de technische kant.

Nog meer druk op het hoger onderwijs

NOS Stories heeft een post op Instagram gemaakt over dit onderwerp. Uit de reacties onder de post blijkt dat niet iedereen hier blij mee is. Een reactie luidt: “Nog meer druk op het hoger onderwijs?” Weer anderen zeggen dat stoppen met je studie niks te maken heeft met of er wel of geen strenge eisen zijn. “Ik denk dat stoppen met je studie meer te maken heeft met je studiekeus en niet zozeer met toelating. Gaat lekker met onze kenniseconomie als we startende studenten niet de kans geven om te groeien.”

Een ongelooflijke verspilling van tijd en energie

De adviesraad wil dat bacheloropleidingen een selectie kunnen maken met de studenten die ze aannemen. Alleen studies met een numerus fixus mogen dat nu. Masteropleidingen mogen sinds 2014 wel extra eisen stellen.

Studentenorganisaties zijn bang dat deze maatregel ten koste gaat van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Sjoukje Heimovaara is leider van de onderzoeksgroep die het advies heeft opgesteld. Ze zegt: “Nu gebruiken we het eerste studiejaar vaak als selectiejaar, een ongelooflijke verspilling van tijd en energie voor zowel de student als de onderwijsinstelling.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.