Nashville-verklaring: Wat is het en wie heeft het ondertekend?

Er is veel ophef over de Nashville-verklaring. Wat staat er nou precies in de Nashville-verklaring en wie hebben de verklaring ondertekend?

De Nashville-verklaring is een vertaling van het Nashville Statement. Hierin staat hoe christenen zouden moeten omgaan met zaken als het geloof, het huwelijk en seks. De makers vonden dat er een te losse moraal bestond rond deze thema’s. Het Nashville Statement werd in 2017 in de Verenigde Staten ruim 20.000 keer ondertekend. In Nederland is de verklaring in eerste instantie 200 keer ondertekend.

Begin dit jaar werd er een Nederlandstalige versie van het document gepubliceerd. In de verklaring staat onder meer dat christenen homoseksualiteit en transgenderisme niet mogen accepteren. Ook wordt er gezegd dat er genezing mogelijk is. Om deze reden wordt de verklaring ook wel het ‘homohaatmanifest’ genoemd.

Tegenreactie

Minister Ingrid van Engelshoven is verontwaardigd over de Nashville-verklaring. Ze zegt dat het een stap terug in de tijd is. Het Openbaar Ministerie gaat de Nashville-verklaring onderzoeken op eventuele strafbaarheid.

Als tegenreactie op de Nashville-verklaring is er de Liefdesverklaring. Iedereen die ‘vrijheid en liefde een warm hart toedraagt’ wordt gevraagd om te tekenen. ‘Wij bevestigen dat ieder vrij is in het vormgeven van het eigen leven. En dat er zowel in wetgeving als in sociaal verkeer geen directe of indirecte dwang of uitsluiting plaatsvindt.’

Wie hebben de verklaring ondertekend?

In Nederland hebben voornamelijk predikanten van met name orthodox-protestante kerken de verklaring als eerst ondertekend. Ook Kees van der Staaij van de SGP heeft de verklaring ondertekend. ‘Een Tweede Kamerlid dat een verklaring tekent die indruist tegen de grondwet en tegen de universele verklaring voor de rechten van de mens, hoort niet thuis in ons parlement’, wordt gereageerd.

Van der Staaij lijkt verbaasd over de ophef rondom het ondertekenen van de verklaring. ‘De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor Bijbelse noties over het huwelijk, gezin en seksualiteit’, reageert Van der Staaij.

‘Mij liepen de rillingen over de rug’

Francis van Broekhuizen, de ambassadeur van de Gay Pride heeft aangifte gedaan tegen Kees van der Staaij. ‘Dat hele pamflet is een oproep van  discrimineren van LHBT’ers. Ik voelde mij echt gekwetst en heel verdrietig. Je gaat terug in de tijd. Als ambassadeur van de pride heb ik hiermee een signaal willen afgeven.’

Mark Rutte vindt de Nashville-verklaring verschrikkelijk. ‘Mij liepen de rillingen over de rug, toen ik die las.’ Hij vindt dat de verklaring niet past bij Nederland. Ook vindt Rutte het niet kunnen dat Van der Staaij de verklaring heeft getekend.

De opstellers van de Nederlandse Nashville-verklaring stoppen met het inzamelen van handtekeningen. ‘De verklaring heeft heel erg veel losgemaakt, we merkten dat verschillende passages uit de tekst verwarring hebben opgeroepen. Dat vraagt dus om een nadere verklaring. Daar gaan we aan werken.’ zegt Maarten Klaassen tegen Trouw.

CHE

Verschillende docenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben de Nashville-verklaring ook ondertekend. Een woordvoerder van de VU zegt: ‘Het is hun goed recht om hun eigen mening te verkondigen. Het staat echter heel ver af van hoe wij als VU denken en zijn. Het is heel onprettig.’ De universiteit heeft als statement een regenboogvlag bij de ingang van het gebouw gehangen.

Ook twee (oud)-docenten van de CHE hebben de verklaring ondertekend. De CHE zegt hierover: ‘We benadrukken dat we iedereen een veilige plek willen bieden.’ Sietske Beiboer zet zich in met het initiatief ‘LHTBopdeCHE’ om gesprekken over dit onderwerp te bevorderen. Op Facebook staat: ‘Ik wil vertellen dat we met iedereen in gesprek willen en we open staan voor alle interpretaties.’

 

One reply on “ Nashville-verklaring: Wat is het en wie heeft het ondertekend? ”
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.