Meer aanmeldingen bij opleidingen zorgen voor minder kwaliteit

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) maakt zich zorgen over het aantal groeiende aanmeldingen op onderwijsinstellingen. Steeds vaker zijn het internationale studenten die zich aanmelden. Niet alle opleiding kunnen zo veel aanmeldingen aan.

Teveel studenten op een opleiding gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Vooral aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit is de daling van de kwaliteit van het onderwijs goed te merken. Dat staat in de Keuzegids van 2019 over universiteiten.

Studenten krijgen les op noodlocaties 

‘Die massaliteit komt de onderwijskwaliteit niet ten goede’ staat in de Keuzegids. Het ISO maakt zich al langere tijd zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en het toenemende aantal studenten. Volgens het ISO worden er steeds vaker lessen gegeven op noodlocaties. Studenten moeten tijdens hoorcolleges soms ook op de trap zitten, omdat er geen plek meer is in de zaal.

‘Studenten hebben kleinschalig onderwijs en individuele aandacht nodig, wat uit de analyses van de Keuzegids steeds lastiger blijkt’, zegt voorzitter Tom van den Brink van het ISO. ‘Minister van Engelshoven zal scherp moeten toezien op de balans tussen toegankelijkheid en kwaliteit.’

Studenten uit Amsterdam kregen noodgedwongen een college in Carré. De Keuzegids zegt dat dit een mooie plek is, maar voor studenten is dit geen oplossing voor het probleem. Veel studenten hebben al kritiek geleverd over de te volle collegezalen en de tijdelijke noodlocaties. Studenten uit Amsterdam klagen ook over de kwaliteit van het onderwijs. Zo zou de studie Economie niet praktijkgericht zijn en moeten de toetsen bij Bedrijfskunde verbeterd worden. Volgens de Keuzegids schiet de Erasmus Universiteit in Rotterdam ook tekort als het gaat om onderwijslocaties.

Meer aanmeldingen dan voorgaande jaren

De universiteiten van Groningen en Wageningen zijn ook gegroeid afgelopen jaren. Volgens de Keuzegids is de kwaliteit van het onderwijs wel gegarandeerd op deze universiteiten. De Universiteit van Wageningen staat helemaal bovenaan op de lijst van de beste universiteiten. In de lijst staan ook de Universiteit Twente en de Open Universiteit.

Op de Universiteit van Amsterdam hebben zich dit jaar bijna 10.000 bachelor studenten meer aangemeld dan vorig jaar. Dat is een groei van bijna 10 procent. De hoeveelheid aanmeldingen betekent uiteindelijk niet dat al deze studenten de opleiding gaan doen. ‘Aan de UvA staan nu 1800 studenten aangemeld bij de studie Economie, terwijl er vorig jaar maar 840 begonnen’, zegt Sirra Alofs van het ISO. Ook in Maastricht groeit de studie Economie fors. Vorig jaar waren er 287 eerstejaars, nu zijn dat er meer dan 400.

Nederlandse studenten moeten hier niet de dupe van worden

‘Wij vrezen met zoveel aanmeldingen voor de kwaliteit van het onderwijs’, vertelt Alofs. De werkgroepen op opleidingen worden te groot. Gemiddeld zouden er dertig studenten in een werkgroep moeten zitten. Dit jaar zijn dat er op de Universiteit van Amsterdam gemiddeld veertig. De studenten vinden dit niet fijn, blijkt uit evaluaties.

Volgens Annelies van Dijk groeien de onderwijsinstellingen te snel. ‘Nu redden we het net, maar we groeien te snel.’ De universiteiten en hogescholen zijn nu al bezig om genoeg docenten te regelen voor de komende jaren. Anders kunnen ze de enorme groei niet aan. Veel opleidingen gaan nu weer terug naar de numerus fixus, om de groei van de opleidingen in bedwang te houden. Alofs van het ISO is bang dat veel Nederlandse studenten hier de dupe van worden. ‘We willen niet dat de komst van internationale studenten ertoe leidt dat Nederlandse studenten niet meer bij hun gewenste opleiding binnenkomen.’

Bronnen:

NOS, ISO, Keuzegids

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.