Je bent gelukkig, student

Je zou het niet verwachten, gezien de stress die iedere tentamenperiode weer tot een desolaat niemandsland maakt. Toch zegt 88 procent van alle studenten gelukkig te zijn, meldde het Centraal bureau voor Statistiek op de internationale dag van het geluk.

Hoe gelukkig ben je op een schaal van één tot tien? Aan ruim zevenduizend mensen heeft het CBS vorig jaar die vraag gesteld. Geeft iemand zichzelf een zeven of hoger, dan krijgt die het stempel ‘gelukkig’ opgedrukt. Een score van vijf of zes is ‘niet gelukkig, niet ongelukkig’, terwijl één tot en met vier als ‘ongelukkig’ telt. Negen procent voelde zich niet gelukkig maar ook niet ongelukkig. Een kleine drie procent voelt zich ronduit ongelukkig.

Weinig verschil
Er zit weinig verschil tussen studenten van alle niveaus, en andere groepen bleek uit de cijfers. Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden scoren allemaal ongeveer zoals studenten. Rond de 90 procent is gelukkig, terwijl rond de 2 procent ongelukkig is.

Uitkering
Alleen voor mensen met een uitkering liggen de cijfers heel anders. Slechts 63 procent van hen is volgens het CBS gelukkig, terwijl 12 procent ronduit ongelukkig is. Een flinke groep van 25 procent zit ertussenin.

Het CBS weet niet “of het hebben van werk iemand gelukkig maakt, of gelukkige mensen vaker werk hebben, of dat beide het gevolg zijn van andere factoren”, staat in de toelichting. “Mogelijk zijn alle drie beweringen waar.”

Bron: Punt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.