Interview: directeur Wim van Velzen over bezuinigingen op het studiecentrum

Eerder plaatsten wij een artikel over de veranderingen binnen het studiecentrum van onze Christelijke Hogeschool. Veel studenten schrikken van het idee over een mogelijke sluiting van het studiecentrum en docent Hendrie van Maanen heeft ook een duidelijke mening over deze kwestie. Maar wat zegt directeur van Dienst, Service en Expertise hier zelf over?

Wim van Velzen is directeur van de afdeling Dienst, Service en Expertise binnen de CHE. Hij gaat over de volgende zaken: huisvesting, marketing, en andere zaken die niet over het onderzoek of onderwijs zelf gaan. Wel gaat Van Velzen deels over de aanstaande bezuinigingsplannen binnen onze hogeschool. In dit interview lees je meer over de veranderingen waar wij als studenten mee te maken gaan krijgen. Lees snel verder om erachter te komen wat er met het studiecentrum gaat gebeuren!

BELANGRIJK OM TE WETEN: plannen van het CvB zijn nog met de Hogeschoolraad in gesprek is over de begroting. Begroting is nog niet formeel goedgekeurd.

Wat zijn uw taken als directeur van Dienst, Service en Expertise?

 

“Het aansturen van afdelingen zoals huisvesting, marketing en organiserende afdelingen. Eigenlijk stuur ik vooral mensen aan en lever ik een bijdrage aan de strategie die wij voor ogen hebben op de Christelijke Hogeschool Ede.”

 

Over welke actuele zaken heeft u zeggenschap als directeur van de afdeling DSE?

 

“Op dit moment ben ik vooral bezig met de uitwerking van de begroting, het personeel van de DSE, de kaders rondom de financiën en kijk ik vooral naar wat de meest toegevoegde waarde heeft voor de organisatie. In deze huidige periode houd ik mij vooral bezig met zaken zoals: digitalisering van onderwijs, de automatisering van verschillende processen binnen de school, een energiezuinigere school/ verduurzaming en meer aansluiting bij het onderwijs. Bijvoorbeeld: de praktijk meer verbinden met het onderwijs.

 

We kijken vooral naar de vraag: wat kan de student zelf regelen? Bijvoorbeeld: je kan als student vandaag de dag het antwoord op je vraag op Topdesk opzoeken en diezelfde vraag stellen aan een hulpdesk medewerker. Wij willen ernaartoe werken dat studenten zelf meer zaken gaan regelen, bijvoorbeeld via zoiets als Topdesk.

 

Klopt het dat de CHE vanaf september 2024 bezuinigingsplannen gaat doorvoeren?

 

“Als je het hebt over het studiecentrum dan wel. Er gaat ook nog een overleg plaatsvinden waarin wij medewerkers, studenten en experts bevragen over deze kwestie. Dit kan gezien worden als een consultatiemoment waarop wij als bestuur in gesprek gaan met andere betrokkenen over wat zij denken nodig te hebben binnen deze zaak en hoe wij daarin kunnen ondersteunen. De uitwerking van deze plannen gaat na de zomervakantie plaatsvinden. We zetten de andere plannen al eerder in werking dan september.”

 

“Onze droom zou zijn: een borrelende Kenniscampus waar praktijk en onderwijs hand in hand gaan”

 

In welke zaken wordt er geld geïnvesteerd?

 

“Wij willen meer investeren in het verbeteren van flexibel onderwijs. Dus jij als student gaat zelf je onderwijsroute meer bepalen. Wij willen de informatievoorziening voor studenten beter organiseren, zodat alle informatie op een duidelijke plek vindbaar is en daarnaast willen wij, in overleg met studenten, gaan investeren in andere zaken; zoals laadpalen in collegezalen.”

 

“Er wordt van de CHE ook gevraagd om te verduurzamen. Zo zijn de papieren koffiebekertjes al weg, er komt een nieuw dak en op deze manier komen er nog meer duurzame aspecten in en rondom ons gebouw. Ook willen we inzetten op meer interactie met de beroepspraktijk, zodat jij als student nóg beter kennis maakt met het werkveld. Onze droom zou zijn: een borrelende Kenniscampus waar praktijk en onderwijs hand in hand gaan. Als het ware wordt de samenwerking met de buitenwereld anders.”

 

En waarop moet worden bezuinigd?

 

“De vraag die wij blijven stellen is: doen wij nu nog dingen waar ook al een vervangend alternatief voor bestaat? Eerder noemde ik al het voorbeeld met Topdesk en de servicebalie. Wij willen meer standaardiseren en automatiseren. Daarnaast willen wij ook graag het gebouw in de vakanties sluiten. Het gebouw openstellen voor die paar mensen die er in de vakantie zijn is niet rendabel genoeg.”

 

“Ook willen wij gaan bezuinigen op de boekenuitleen zoals studenten die nu kennen in het huidige studiecentrum. We willen meer gaan digitaliseren en kijken waar zelfservice mogelijk is. Wij zouden het studiecentrum graag willen halveren en de andere vierkante meters willen verhuren.”

 

“Wat wij hebben als CHE willen wij gefocust aanbieden”

 

“Aan de onderwijskant zouden wij misschien wel meer willen investeren in meer nieuwe opleidingen op de CHE. Onze ICT-opleiding is een goed voorbeeld hiervan, dit is een redelijk nieuwe opleiding binnen onze hogeschool, maar wel een opleiding waar vraag naar was vanuit het werkveld.”

 

Langs welke afdelingen moeten de plannen voor de nieuwe investeringen gaan?

 

““Het gaat langs verschillende mensen en afdelingen. Van het college van bestuur tot aan de Raad van Toezicht. Het gaat echt langs verschillende mensen die er allemaal invloed op hebben. Daarvoor bouwen wij bijvoorbeeld ook een consultatiemoment in. Op die manier gaat het nogmaals langs managers, afdelingsleiders en de Hogeschoolraad. De keuzes worden gemaakt op basis van de toekomst.”

 

Op welke manier zijn studenten bij deze plannen betrokken?

 

“Studenten zijn betrokken via een orgaan zoals de SHR of in overleggen zoals consultatiemomenten.”

 

Klopt het dat de CHE gaat bezuinigen op het studiecentrum in de huidige vorm?

 

“Ja, dat klopt wel. Zo willen wij afscheid nemen van de traditionele boeken uitleen. Wij willen kijken welke materialen ook digitaal beschikbaar  zijn en op welke gebieden studenten voldoende hebben aan zelfservice. Wij kijken uiteraard wel zorgvuldig naar vervangende materialen en andere alternatieven voor de boeken uitleen zoals de CHE’er deze nu kent.”

 

“Zo worden er al stappen gezet naar een soort Spotify voor leermiddelen”

 

Wat betekent dat voor de studenten?

 

“Dat studenten een aantal zaken zelf moeten uitzoeken, op platformen zoals Topdesk. Het betekent vooral dat er meer ruimte komt voor digitalisering, automatisering en standaardisering. Er is al een digitale bibliotheek en er zijn al verschillende databanken, maar deze voorzieningen worden uitgebreid.

 

We houden ons wel sterk bezig met het volgende vraagstuk: op welke manier kunnen wij dezelfde kwaliteit bieden in een meer geoptimaliseerde vorm? Zo worden er landelijk vanuit de samenwerking met SURF al stappen gezet naar een soort Spotify voor leermiddelen.”

 

Hoe gaat het studiecentrum eruitzien na de bezuinigingen?

 

“Daar zijn nog geen concrete plannen over. Wel weten wij dat de plannen pas na de zomervakantie van 2024 gerealiseerd gaan worden. Ook willen wij de zelfstudieplekken wel behouden. Wij werken al een heel aantal jaren ook met databanken en digitale bibliotheken. We zijn geen voorloper in volledige digitalisering. Wij als CHE willen graag meegaan met de tijd en niet blijven stilstaan. Digitalisering hoort bij deze vooruitgang.”

 

“Het nieuws levert goede en waardevolle gesprekken op”

 

Wat vinden jullie ervan dat het nieuws nu langzaamaan bekend wordt onder studenten en dat er zoveel geluid tegen de plannen zijn?

 

“Heel begrijpelijk, het is voor veel mensen natuurlijk ook even wennen. Het nieuws levert wel goede en waardevolle gesprekken op: wat is belangrijk voor studenten om hun studie te halen? Wij kijken wel echt naar de wensen van studenten.

 

Daarnaast begrijpen wij heel goed dat het voor mensen wel een schok kan zijn dat het studiecentrum veranderingen ondergaat. Mensen zijn natuurlijk gewend aan de huidige situatie. Maar zo valt voor alle veranderingen wel iets te zeggen. Neem bijvoorbeeld de papieren bekertjes die nu weg zijn: het is even schakelen om je eigen mok mee te nemen, maar na een tijdje is iedereen gewend aan de nieuwe situatie.”

 

Kan er nog democratisch gestemd worden/ een petitie getekend worden voor het behoud van het studiecentrum? Of liggen de plannen al vast?

 

“Ja, dat kan zeker. Studenten kunnen van zich laten horen via Twan Meurs, de studentassessor, of via de leden van de SHR.”

 

Wat krijgen wij als studenten in de plaats van een studiecentrum? Zijn er investeringen waar wij naartoe kunnen leven?

 

“De CHE blijft bij de tijd: er komt een duurzamer gebouw, meer samenwerking met het werkveld waardoor studenten beter kunnen invoegen in het beroepenveld en de bestaande voorzieningen worden verder ontwikkeld. Dus genoeg om naar uit te kijken als student.”

2 replies on “ Interview: directeur Wim van Velzen over bezuinigingen op het studiecentrum ”
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.