CHE’ers stemmen voor vrouwen in het ambt

“It is a man’s world”. Deze zin gaat voor bijna elke plek in de samenleving op (behalve bij verpleegkunde-opleidingen dan). Zo ook in de kerk. De kerk is een plek waar voornamelijk mannen preken en de diensten leiden. Ondanks dat de eerste vrouwelijke dominee al in 1920 op de preekstoel stond, blijft het een controversieel punt onder christenen. Of zien de christenen van generatie Y dit anders?

Er is lustig gestemd op de enquête over vrouwen in het ambt op de Facebookpagina van de Christelijke Hogeschool Ede. 166 mensen wilden hier aan meewerken en de uitkomsten zijn verrassend.

Voorstelrondje
Eerst een korte introductie van de respondenten. 41 mannen hebben de enquête ingevuld, tegenover 125 vrouwen. De laatste groep voelde zich duidelijk meer aangesproken, of het ligt aan het overschot aan vrouwen op de CHE. Dat kan ook nog. De grootst vertegenwoordigde leeftijdsgroep is die van 21 tot 25 jaar, met 51 procent. Van de 166 respondenten zijn er 148 studenten aan de CHE, anderen geven aan er gestudeerd te hebben, er te gaan studeren of alumni te zijn.

De meest enthousiast stemmende studenten zijn de Communicatie studenten, met 17 procent. Theologie en Human Resource Management voelden zich minder geroepen en kwamen met een schamele drie procent. 161 van de 166 respondenten is christelijk, vier zijn er agnost en één is overtuigt atheïst. In de toelichtingen betitelen drie mensen zichzelf als ‘zoekende’.

Gewicht
Dan komt – tromgeroffel – de uitslag. Wat opvallend is, is dat de mensen niet consistent zijn in het stemmen voor vrouwen wel of niet in het ambt. Het ambt van diaken, ouderling en dominee komen apart voorbij. Waarbij 122 (73,46%) mensen vinden dat vrouwen diakenen mogen zijn, 111 (66,67%) mensen vinden dat een vrouw ouderling mag zijn en 98 (58,90%) mensen vinden dat een vrouw het ambt van een dominee mag vervullen. Blijkbaar bepaalt de ‘gewichtigheid’ van de zaak voor sommige mensen of vrouwen die taak mogen aannemen of aan kunnen. Veel van de respondenten beargumenteerden hun antwoorden. Traditie lijkt een motief te zijn bij mensen die vinden dat vrouwen wel ouderling kunnen zijn, maar geen dominee: “Vrouwen hebben ook talenten die deze functie in kunnen vullen. Daarnaast zien vrouwen bepaalde dingen anders dan mannen en vullen ze elkaar goed aan.” Maar een vrouw op de preekstoel lijkt niet te passen vanuit de traditie. “En daar zijn Bijbelse redenen voor.”

Het grootste tegenargument zijn de zwijgteksten uit de brieven van Paulus. Daarin zegt hij dat de vrouw moet zwijgen tijdens de onderwijzing. Maar hij spreekt zichzelf ook weer tegen door te zeggen dat wanneer ze wel profeteert, ze haar hoofd moet bedekken. Een respondent vult aan: “We vergeten vaak dat er in die kerk waar Paulus de brief aan stuurde, er een ‘overkill’ aan vrouwen was. De rolverdeling van de geslachten was er uit balans.”

Er wordt ook gezegd dat Jezus in de Bijbel geen vrouwelijke discipelen had en dat er alleen mannen waren die de gemeentes leidden. Waar de verhalen van Maria die Jezus als eerste zag toen Hij opstond uit het graf, weer een ander geluid geeft. Wat meerdere religies typeert is dat de man er over de vrouw gesteld is. Dat werd in Genesis vast gesteld, maar ook dit wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. De één zegt dat de man boven de vrouw staat, de ander zegt dat ze gelijk is. En sommigen zeggen kort door de bocht: “Jongens. Het is 2016.”

Een paar mensen opperen dat een echtpaar het beste een kerk kan leiden, omdat je dan zowel de vrouwen als de mannen vertegenwoordigt. Zij moeten elkaar in balans houden. Boven water staat wel dat de meerderheid van generatie Y vindt dat vrouwen in het ambt mogen treden, maar niet met een denderende meerderheid als het op het ambt van een dominee aan komt. Zou de vrouwenemancipatie nog verder in de kerk moeten doordringen of is dit de eindstand en is het goed te beargumenteren dat vrouwen die functie beter niet moeten vervullen?

Eén ding laten de vrouwen uit de Bijbel niet aan de twijfel over, de wereld “would be nothing without a woman or a girl”.

Deze enquête wordt vervolgd met twee interviews die meer licht op de zaak gaan werpen. Beide kanten worden dan belicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.