Klachtenbrief van Social Work aan CHE

Druk zijn, herkennen we allemaal. Deadlines, tentamenweken, verplichtingen vanuit de studentenvereniging en andere sociale activiteiten. Maar studenten in jaar drie van Social Work spannen daarin misschien wel de kroon. Vier dagen stagelopen, op de vrije dag lessen volgen en daarnaast stapels papierwerk inleveren om opdrachten te halen. Veel vrije tijd blijft er dan niet over. Sophie Oudijk is er klaar mee en schrijft een klachtenbrief aan het College van Bestuur (CvB).

“Geachte heer/mevrouw/college van bestuur,
Voor u ligt een brief waarmee ik u wil informeren over de te hoge werk- en studiedruk die ik momenteel voel als student Social Work (…) in leerjaar drie. Ik wil u door middel van deze brief waarschuwen voor de gevolgen (..). Omdat ik denk dat wij als maatschappij veel goede (toekomstige) hulpverleners gaan verliezen door wat ik nu om mij heen zie gebeuren bij andere medestudenten,”
begint Sophie haar brief.

Ervaringen
“Ik hoor om mij heen veel verhalen van studenten die het pittig hebben. Ik heb daar zelf ook last van. Met name sinds de eerste twee maanden van het studiejaar. Ik heb last van vermoeidheid, snel geïrriteerd zijn, veel stress, hoofdpijn en minder goed kunnen slapen.
Je hoort wel over die studiedruk van studenten uit voorgaande jaren, maar het is anders als je er zelf onderdeel van uitmaakt. Ik dacht: waar ligt het nou eigenlijk aan en kan school er iets aan doen? Ik kwam tot de conclusie dat het de hoge werkdruk is en dat vind ik niet oké. Ik vind dat je dan iets met dat gevoel moet doen. Voor mijn jaarlaag zal er niet meer zoveel veranderen, maar voor de volgende jaarlagen kan ik iets betekenen. Daarom schreef ik de brief. Iedereen die het eens was met de inhoud kon zijn of haar handtekening eronder zetten.”

“Ik weet dat er naar mij geluisterd gaat worden, want daar is de CHE goed in”

Inhoud klachtenbrief
In de klachtenbrief komen zes punten aan bod. Allereerst de impact van COVID-19 op het leerproces. De inhoud van praktijklessen werden volgens Sophie minder goed overgedragen. Ten tweede is de overgang van thuisonderwijs naar 32 uur per week stagelopen groot en wordt als zwaar ervaren.  Als derde punt zijn de lessen en opdrachten naast de stage-uren te veel. Het vierde punt gaat over de grote impact van een stage in het vakgebied. Door soms heftige casussen die studenten tegenkomen, treden slaapproblemen of concentratieproblemen op. Anders gezegd: er mag rekening gehouden worden met verwerkingstijd. Het vijfde punt stelt een gemis in de voorbereiding op dit jaar vast. Sophie vertelt dat ze lessen over hoe om te gaan met een hoge werkdruk of hoe grenzen te stellen waardevol had gevonden. Tot slot is de stagevergoeding te laag. Om geen studieschuld op te bouwen, is naast de studie werken vaak onontkoombaar.

“De huidige ervaring in de jeugdzorg is gewoon anders dan die van tien jaar geleden”

Werkveld
“Iets anders dat mij opvalt, is dat het werkveld veranderd is,” vertelt Sophie gepassioneerd. Ze heeft het over een eerdere stageplaats waar oude werknemers vroeger konden breien tijdens het werk en ze legt uit dat stilzitten er nu niet meer bij zit. Ze vult haar verhaal aan met een voorbeeld uit haar huidige stageplaats bij het Christelijk College Zeist: “Een van mijn leidinggevenden kreeg promotie, heeft dus een andere functie gekregen en niemand zal haar vervangen. Terwijl we dezelfde werkbelasting hebben, maar we het nu met minder mensen moeten doen. Dit zie je op heel veel plekken in de zorg gebeuren. De huidige ervaring in de jeugdzorg is gewoon anders dan die van tien jaar geleden,” wil Sophie haar docenten van Social Work duidelijk maken.

Vooruitblik
Ondanks het onderwerp doet Sophie vrolijk haar verhaal over de telefoon. Haar stem klinkt opgewekt en ze is optimistisch. “Dat komt omdat de CHE alsnog een hele fijne school is! Ik weet dat er naar mij geluisterd gaat worden, want daar is de CHE goed in. Ik verwacht dat ze het studiejaar opnieuw gaan bekijken.
Vorige week heb ik de brief naar het CvB gestuurd. Van hen heb ik nog niks gehoord. Maar van de curriculumdocenten kreeg ik in ieder geval positieve reacties. Ze willen het gesprek met ons aangaan en ze hebben voor onze jaarlaag meteen een lesdag geschrapt. Ik ben benieuwd naar de uitkomst van het gesprek!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.