Interview LHBTIQA+: “Het is heel gewoon om christen en queer te zijn”

Binnen onze Christelijke Hogeschool hebben wij verschillende communities. De LHBTIQA+ community is er een van. Deze community valt onder Team Inclusief en is onderdeel van StudentenWelzijn. Voor de studenten die deze community niet kennen, vertelt contactpersoon Gert Jan Kraaikamp graag wat hij samen met de community doet en waarom dit initiatief eigenlijk nodig is op de CHE. 

Wat is Team Inclusief op de CHE?

“Een netwerk van studenten om anderen met een gelijke achtergrond te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, elkaar te leren kennen. De community die wij met elkaar proberen op te bouwen is een plek om te ontmoeten, gedachten en verhalen uit te wisselen en samen te komen.”

Voor welke normen en waarden staat Team Inclusief op de CHE?

“Team Inclusief staat voor respect, openheid en transparantie, zodat ook deze groep studenten drempelloos kunnen studeren. Wij zijn eerlijk en open over de eventuele drempels die studenten kunnen ervaren. Bijvoorbeeld het feit dat je een andere geaardheid hebt dan de meeste studenten hier. We willen strijden tegen discriminatie en zijn vóór sociale veiligheid. Daarom willen wij een luisterend oor zijn voor onze studenten. We willen zorgen voor een veilig klimaat en bekendheid geven aan de plek die wij bieden voor, onder meer, queer studenten. Wij willen meedenken over problemen waar studenten tegenaanlopen en wij verwijzen zo nodig door naar StudentenWelzijn.

Dan hebben we binnen Team Inclusief ook de LHBTIQA+ community, een aparte groep binnen Team Inclusief. Deze groep is speciaal bedoeld voor studenten en jongeren die zichzelf niet identificeren als cisgender of heteroseksueel. LHBTIQA+ staat voor: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer en aseksueel.

Zou u zichzelf willen introduceren als community lid en contactpersoon van de LHBTIQA+ community?

“Ik werk zelf in het studiecentrum van de CHE en ik wist wel van het bestaan van de community, maar ik was er niet actief bij betrokken. Toen kwam er een vacature vrij voor contactpersoon binnen de community, na enige twijfel heb ik toch gesolliciteerd. Ik ben zelf homoseksueel en heb daarom grote affiniteit met de doelgroep van queer studenten en vind ik het een fijn idee dat ik deels ook voor sociale veiligheid kan zorgen. Sociale veiligheid in de zin van: mensen op hun gemak laten voelen binnen onze school.”

“Wij proberen jou als student te helpen door een luisterend oor te bieden”

“Wij gaan binnenkort nog meer activiteiten organiseren zoals ‘Paarse Vrijdag’. Dat event organiseren is wel spannend, maar er is wel ruimte voor en dat zien wij als een mooie uitdaging om zichtbaarder te worden onder de studenten. Op ‘Paarse Vrijdag’, 8 december 2023, willen wij met docenten ook een dialoogtafel organiseren rondom het thema LHBTIQA+. We vragen ons af wat zij merken van de community en hoe ze het beste met queer studenten kunnen omgaan. Het is spannend, omdat het dit jaar de eerste keer is dat wij ‘Paarse Vrijdag’ echt zichtbaar onder de studenten brengen.”

Wat kunnen studenten uit deze community halen?

“Als je je als student benadeeld voelt doordat je discriminerende opmerkingen in je omgeving signaleert dan zijn wij een luisterend oor en zullen wij proberen te helpen op een, voor jou, passende manier. Vaak komt dit op de community avonden aan bod. Elk blok organiseren wij een community avond waarbij we samenkomen om te praten over het queer zijn op de CHE, om ervaringen uit te wisselen en naar elkaar te luisteren. Studenten komen bij ons echt om te verbinden met gelijkgestemden. Op de avonden waarop we elkaar ontmoeten delen we verhalen en maken we connecties. Maar buiten de CHE proberen wij ook contacten binnen de community aan te moedigen. Bijvoorbeeld samen met je community leden naar een Pride event gaan. Of samen naar een voorstelling gaan.”

Op welke manieren zie je de verbinding groeien tussen studenten binnen en buiten de community?

“Ik hoor dat er in verschillende opleidingen en groepen het queer zijn best wel geaccepteerd wordt. Wij hebben op de CHE van nature al een hele mooie verbinding met elkaar. Binnen de CHE hebben de mensen oog voor elkaar: voor de kwetsbare mensen en de mensen die afwijken van de standaard. Daarnaast merk ik dat veel studenten en docenten een luisterend oor hebben voor de ander. De community avonden spelen daarbij ook een rol.

“Ik denk dat mensen buiten de community kunnen leren van mensen binnen de community”

“Het event van ‘Paarse Vrijdag’ gaat ook voor meer verbinding zorgen, omdat studenten op deze manier op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met de community. Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van een ‘Buddy project’ waarin een student die nog niet helemaal weet wat hij/zij/hen wil wordt gekoppeld aan een student die meer ervaring heeft op het gebied van queer zijn. Bijvoorbeeld studenten die twijfelen over hun geaardheid of genderidentiteit. Een soort van voor studenten door studenten idee. Het doel is, om studenten met elkaar te verbinden, zodat ze gelijkwaardiger met elkaar kunnen optrekken.”

Waarom is er een LHBTIQA+ community nodig op de CHE?

“Het is nodig dat deze community er is, omdat queer studenten op deze manier gelijkgestemden kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen verbinden en op deze manier makkelijker kunnen studeren. Er gebeurt in je studententijd heel erg veel op school, in je privéleven en op relationeel vlak. Daar kunnen studenten problemen in ervaren en daarom is het fijn dat deze community er is. Zodat queer studenten op school ook een zichtbare plek hebben. Het is ook een stuk sociaal aspect van nieuwe mensen leren kennen en op die manier nieuwe vrienden maken.”

Wat zouden mensen buiten de community kunnen leren van jullie community?

“Dat er een hele grote diversiteit is aan genderidentiteiten, geaardheden en seksuele achtergronden. Ik denk dat mensen van buiten de community kunnen leren van de community leden. Bijvoorbeeld dat het heel gewoon is om zowel christen te zijn als queer. Het is voor jou als professional ook belangrijk dat je queer personen leert kennen. Onze community leden kunnen inderdaad bestaande vooroordelen wegnemen. Mensen kennen de LHBTIQA+ community soms alleen van het nieuws en dat zijn vaak stereotype berichten. Van onze community kunnen ze leren dat onze leden eigenlijk ook gewoon studiegenoten zijn die een toets moeten halen.”

Op welke manier zouden anderen acceptie voor jullie community leden kunnen verbeteren?

“Het feit dat we avonden voor bijeenkomsten kunnen organiseren, dat wij onderdeel mogen zijn van StudentenWelzijn en dat er uren zijn voor Team Inclusief, dat zijn al mooie vormen van acceptatie. Maar wat wij wel beleven is dat het thema LHBTIQA+ soms gevoelig kan liggen. Ik merk ook wel het verschil tussen een paar jaar geleden en nu. Er heerst altijd een stukje voorzichtigheid rondom dit thema.”

“De community is ook een kans om te netwerken”

“We letten goed op hoe we onszelf in de publiciteit brengen en hoe wij over de community spreken. Ik wil zelf graag zorgvuldig communiceren en niemand provoceren. Er kan spanning zijn in het acceptatieveld. De manier waarop we dit kunnen verbeteren is, door zichtbaarder te zijn en zorgvuldig en respectvol te communiceren. We moeten met elkaar in dialoog blijven en elkaar als mens blijven zien.”

Zou de leiding van de CHE meer aandacht moeten geven aan acceptatie richting leden van de community?

“Eigenlijk is de leiding van de CHE al heel goed op weg naar meer acceptatie voor de community. Zo mogen wij bijvoorbeeld dit jaar voor het eerst ‘Paarse Vrijdag’ in de spotlights zetten. Daarnaast hebben wij een goed functionerende community en hebben we daar positieve ervaringen mee. Dit zijn allemaal stappen in de goede richting. Ik signaleer een mooie open houding bij de leiding van de CHE rondom dit thema. Het thema krijgt langzaamaan steeds meer vorm binnen de CHE. Onze school geeft binnen het geheel van de hogeschool wel goed aandacht aan diversiteit en inclusiviteit. Dat is ook belangrijk voor je professionele vorming en je identiteit.”

Merkt u dat er veel geweld is tegen queer mensen op de CHE?

“Ik weet alleen van verbaal geweld, dat is wat wij ook terug horen van onze community leden. Maar het verschilt heel erg van groep tot groep en van opleiding tot opleiding. Ik denk dat men niet altijd wil beledigen, maar vaak is ook sprake van Hollandse directheid en zeker ook van onwetendheid op dit punt. Het is dan vaak niet eens verkeerd bedoeld, maar dan stellen mensen, zonder na te denken, onbeleefde vragen of zeggen ze iets kwetsends. Daarover gaan we dan in gesprek om hopelijk het mooie van elkaar te blijven zien.”

Wat zou u mee willen geven aan andere studenten die twijfelen om bij deze community te komen?

“Informeer via TopDesk naar de mogelijkheden of leg contact met je mentor over de mogelijkheden. Je kan je ook aansluiten bij onze appgroep en de socials. We hopen uit te stralen dat je welkom bent bij ons en dat het een kans is om te netwerken. Wij willen mensen betrekken bij onze community, dus wees welkom indien je de behoefte voelt of nieuwsgierig bent.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.