De christen in Gen

Wat kan je zeggen over de huidige generatie? Er zijn veel meningen over ons, zowel positief als negatief. Er gebeurt ontzettend veel om ons heen. Je wordt constant geconfronteerd met prikkels. Hoe kun je je daar als christen toe verhouden? Hoe moet je je verhouden naar alles wat er om je heen gebeurt?

Het zijn van christen in Gen Z is niet altijd makkelijk. We leven in een hedonistische maatschappij, waarbij er dus veel waarde wordt gehecht aan materiële, uiterlijke en individuele zaken. Dat zijn zaken die bij God niet zo belangrijk zijn, Hij oordeelt immers niet naar het vlees (Joh.7:24). Dat is voor ons aan de ene kant een enorme geruststelling, omdat wij bij Hem niet zijn wat we hebben. Wij zijn voor hem zijn kinderen, Hij koestert onze ziel. Anderzijds kan dit een enorme kloof worden in onze hedendaagse maatschappij. We kunnen ons soms misschien vervreemd voelen van deze wereld, en toch mogen wij ook genieten van de elementen die onze maatschappij ons te bieden heeft.

De Bijbel vertelt ons veel over de vrijheid die Christus ons geeft (Gal.5:1,Kor.3:12,Joh.8:36). Wij zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld (Joh.18:36). Christus reikt ons iets bijzonders aan, Hij reikt ons vrijheid aan in een verdoezelde wereld en bovenal een eeuwig leven met Hem. Wij zijn verlost van de wet en wij mogen de vrijheid van het offer van Christus elke dag opnieuw ervaren. Het klinkt wellicht als kindertaal wat ik hier opschrijf, dit is namelijk het fundament van geloven: het gered zijn door ons geloof in Christus Jezus uit genade van God. En waarschijnlijk snapt elk kind van Christus wat de betekenissen van deze openbaringen zijn.

Maar wat is dan vrijheid? En wat zijn grenzen die wij moeten trekken? Wat kunnen wij als christen wel doen in deze wereld en wat mag niet? Hoe volgen wij God na terwijl wij ook genieten van de ‘wereldse’ dingen? Wie heeft er gelijk in zijn of haar overtuiging? En waarom zijn wij zo verdeeld onder elkaar?

Misschien herken jij je in deze opsomming van vragen, we denken er wellicht regelmatig over na. En we zien het bij veel christenen terug.  Als we dit onderzoeken in het Nieuwe Testament, dan zien we dat de apostel Paulus ons vertelt over het feit dat er in Christus geen zonde meer is (Joh.3:5). We mogen de vrijheid die Christus ons biedt echter niet misbruiken om onze aardse begeerten vrij spel te geven (Gal. 5:13). We zien dat wij alles mogen, maar dat niet alles nuttig is tot opbouw en dat het niet de bedoeling is dat bepaalde zaken de overhand krijgen (1 Kor.6:12). ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld’, dat is nog eens een quote van Jezus (Joh.3:18). Wij worden niet meer veroordeeld voor onze zondige aard (Jer.31:34), maar wij krijgen loon na werk (Rom.4:4, Joh.22:12, 1 Kor.3:8). En wij doen onze werken voor Christus, en Hij zal onze schatkamers vullen (Spr.8:21). Paulus onderwijst ons meermalen over de verschillen in overtuigingen.

In de jonge gemeentes waren er geregeld discussies en ruzies over de ‘juiste’ overtuiging. Dat is iets van alle tijden, toch geeft Paulus ons een fijne, duidelijke openbaring over het woord van Christus. Hij geeft aan: Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn (Rom.14:5). Wij mogen dus hand in hand met de Heilige Geest zoeken naar onze overtuiging. En niemand heeft het recht om jouw overtuiging te veroordelen, want alleen onze Heere Jezus Christus kan ons hart zien en een rechtvaardig oordeel brengen.

En misschien vat jij zaken anders op dan jouw naaste, er is in Christus geen goed of fout wanneer er met liefde voor naaste en met volle kracht voor God wordt gehandeld. Het zijn van jonge christen in Gen Z is een missie, een missie om voor Hem het evangelie te verkondigen, om Hem in rumoerige tijden te zoeken en te leren kennen, het is een tijd om te zaaien. En wat jij denkt dat daarvoor nodig is, dat mag jij inzetten. Dat is de vrijheid die Christus ons aanbiedt: de vrije creativiteit om Zijn goede nieuws te brengen aan deze wereld en om toch ook Zijn kostbare vrijheid te ervaren en te mogen ervaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.