Horror: vermakelijk of gevaarlijk?

De meningen staan vaak lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om misschien wel het meest controversiële filmgenre dat we als mensheid hebben: horror. Binnen de christelijke wereld is het vaak een taboe. Daarentegen worden bioscoopzalen keer op keer uitverkocht wanneer er weer een enge film over komt vliegen uit Hollywood. Kunnen we lachen om de adrenaline en de schrikmomenten die er bij komen kijken? Of moeten we ons ver houden van de naargeestige sfeer die horror met zich mee brengt?

Horror bezit verschillende kanten. Films als ‘Insidious’ en ‘The Conjuring’ zullen mensen bekend in de oren klinken. Deze films gaan in op een spiritualiteit die met name onder christenen vaak als negatief en gevaarlijk wordt ervaren. Zo heeft theologe Anja van Maanen hier ook een duidelijke maar genuanceerde mening over. “Horror is ten eerste een breed begrip, maar er zit wel degelijk een gevaarlijke kant aan. Ik denk dat je heel erg moet oppassen voor het occulte. Horrorfilms doen een beroep op de angst van mensen. Daarnaast doen horrorfilms een beroep op de geestelijke wereld, die nou eenmaal niet alleen bestaat uit een goede kant. De combinatie van horror en spiritualiteit vind ik daarom erg beangstigend.”

Er zijn daarentegen ook horrorfilms die spiritualiteit buiten beschouwing laten. Denk aan films als ‘IT’. IT is verfilmd naar het beroemde boek van Stephen King. Het verhaal draait heel breed gezien om een clown waar een aantal kinderen naar op zoek gaan. Deze film bevat wel degelijk enge elementen, maar ook een boel humor. ‘IT’ is een film die de geestelijke wereld totaal niet aankaart. Ook de uitermate beroemde productie ‘The Silence Of The Lambs’ is een film die spiritualiteit niet betrekt in het verhaal. Zo zijn er best veel voorbeelden van relatief ‘onschuldige’ horrorfilms. De spanning binnen deze films brengt sensatie en adrenaline met zich mee, wat voornamelijk onder jongeren als aantrekkelijk wordt ervaren. Entertainment-organisaties als ‘Netflix’ hebben een relatief groot aanbod aan horrorfilms. Dit betekent dat er ook vraag naar is en dat horror als leuk en vermakelijk wordt ervaren.

Voor of tegen?

Voornamelijk christelijke organisaties blijven zich standvastig verzetten zich tegen horror. Zo heeft het Reformatorisch Dagblad een korte reportage naar buiten gebracht rondom Halloween. Hierin blijkt duidelijk dat het Reformatorisch Dagblad het niet eens is met de beweegredenen van het Amerikaanse feest. Halloween is geen entertainment op de buis, maar het houdt zich wel bezig met horror. In de Verenigde Staten is het ontzettend populair. Het lijkt toch ook vrij onschuldig wanneer je kinderen langs huizen ziet lopen voor snoep?

cross bookmark on brown bookEr valt dus een duidelijk onderscheid te maken binnen het genre horror. Er zijn horrorfilms die spiritualiteit bevatten en horrorfilms die puur ingaan op schrikelementen. Of het nou vermakelijk of gevaarlijk is blijft complex. Anja vertelt dat je als christen op je eigen manier een weg moet vinden in wat je wel en niet kijkt. “Er is wel degelijk onschuldige horror, dat ontken ik niet. Of je dit principieel wel of niet kijkt verschilt per persoon. Maar zodra horror in gaat op de geestelijke wereld, vind ik dat je daar als christen beter ver van vandaan kan blijven.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.